σαϊτιές                            1999-2019

Η Προδοσια ως Ιδεολογία ή ..

 

«Ζούμε την εποχή εκπούστευσης και εκπουτάνευσης του έθνους!

Σπεκουλαδόροι κίναιδοι διευθύνουν τη χώρα μας».

 

                                                Σαράντος Καργάκος

 

Ελλάς του δέους_live.mp3   ( 6,76Μb)

<<<  αρχείο

16.01.2019

>>>

 

pipini